Ελληνικά English
Ιατρική Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας

Επειδή η παχυσαρκία είναι νόσημα πολυπαραγοντικό, που γι' αυτό ευθύνονται η κληρονομικότητα, οι διατροφικές συνήθειες, η καθιστική ζωή, το άγχος και το καθημερινό στρες της σύγχρονης ζωής, η έλλειψη άσκησης κ.λ.π., η θεραπευτική της αντιμετώπιση είναι σύνθετη. Δίαιτα, άσκηση, ψυχολογική υποστήριξη και φάρμακα χρησιμοποιούνται για την μείωση του βάρους, αν τα κιλά που πρέπει να χαθούν είναι λίγα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις παχυσαρκίας όπου τα κιλά που πρέπει να χαθούν είναι περισσότερα από 20-25 υπάρχουν επεμβάσεις για την μόνιμη και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί όσο περισσότερα είναι τα παραπανίσια κιλά ( δηλ. όσο μεγαλύτερος είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος ) τόσο σοβαρότερη είναι η μορφή της παχυσαρκίας και τόσο δυσκολότερη η αντιμετώπιση της με δίαιτα, άσκηση, φάρμακα κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδοσκοπικές και οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις όπως 1. το γαστρικό μπαλόνι 2. ο δακτύλιος 3. η επιμήκης γαστρεκτομή και 4. η γαστρική παράκαμψη, θα λύσουν συνήθως το πρόβλημα μια για πάντα.
Maintained & Hosted by WEBMAN Internet Services